Çekirdekten
Fincana
Tecrübeli
yolculuk..

SEÇME ve
DEĞERLENDİRME

Büyük üretim yapan ülkelerle sürekli temas halindeyiz. (Orta ve Güney Amerika , Asya gibi) Farklı yörelerden gelen sadece en iyi Arabica çekirdeklerini seçeriz ve Satın alınan her üründe, duyusal ö z e l l i k l e r e d e ğ e r v e r i r i z . Üretim yılı, üretim işlemi (ıslak işleme, kuru işleme ), yetişme yüksekliği, çekirdek büyüklüğü, çekirdek kusur durumu (bozulmuş çekirdekler, isli çekirdekler vb) renk , tat ve koku özellikleri bizim için çok önemlidir.

KAVURMA

Kavurma işlemi için özel bir özen gösteriyoruz: Kavurma işlemi süresince çekirdek açılır ve aroması ortaya çıkar. Her çekirdekte kavurma işleminin
etkileri farklı olduğundan, yeşil çekirdekler ayrılarak kavurma işlemi
yapılmaktadır. Ürün daha sonra değişken bir zaman dönemi için bölmeli silolarda saklanır.

HARMANLAMA
AŞAMASI

Farklı kahve çeşitlerini dikkatlice harmanlıyoruz. Harmanlarımız yeşil
kahve çekirdeklerinin farklı yöreleri karıştırılarak yapılır. Talep üzerine özel paket hizmetimiz doğrultusunda tek yöreli karışımları da imal edebiliyoruz.

KALİTE KONTROL

Her parti üründe kavurma işlemi performansını; espresso kahve kokusunu, tadını ve gövdesini değerlendirmek için dikkatlice analiz ediyoruz.

PAKETLEME

Her tür ürün için (Kahve çekirdekleri, kahve kapsülleri, öğütülmüş kahve vb)
farklı bir paketleme süreci takip ediyoruz. Tüm paketleme sistemimiz, kahvenin tadı ve kokusunun taze kalmasını korumak için hazırlanmıştır.

res (1)
res (2)
res (3)
res (4)
res (5)
res (6)

From The
Coffee Beans
To Cup:
Search,know
and Experience

SELECTION
AND EVALUATION

W e s e l e c t o n l y t h e b e s t Arabıca beans from different origins and we are constantly in touch with major producing countries (Central and South
America , Asia) For each lot p u r c h a s e d w e v a l u e t h e organoleptic properties, that means; the production year, t h e p r o d u c i n g p r o c e s s
(washed coffee and do not washed coffee), the altitude of cultivation , the beans size, the presence of bean defects (broken beans , black beans. etc),
the colour, the taste and olfactory properties.

ROASTING

We pay particular attention to the roasting process: during the roasting process the beans opens and the develops the aroma. The roasting is done with the technique of split roasting, because each variety of green coffee reacts differently to the roasting process. The product is t h e n s t o r e d i n s i l o s w i t h compartments, for a variable perıod of time.

BLENDING PROCESS

We carefully blend the different varieties of coffee. Our blends are made mixing different origins of green coffee. Upon request for private laber service we are able to manufacture mono-origins blends.

CONTROL

Of each production lot we make a careful analysis of roasting process performance to evaluate the aroma , the taste, the bodied of our expresso coffee.

PACKAGING

For each kind of product (coffee beans, coffee capsules,coffee pods, ground coffee) we follow a different p a c k a g i n g p r o c e s s . All our packaging systems are focused to maintain the coffee’s aroma and taste fresh.